• addline-01.png
  • dinnercruise_01.jpg
  • dinnercruise_03.jpg
  • dinnercruise_05.jpg
  • dinnercruise_06.jpg
  • dinnercruise_08.jpg
  • dinnercruise_09.jpg
  • dinnercruise_11.jpg

 

     สะพานพระปกเกล้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมระหว่างถนนจักรเพชร กับถนนประชาธิหก เป็นสะพานคู่ขาไปและขากลับ สร้างขนาดกันกับสะพานพระพุทธยอดฟ้า